top of page
Water Samples

רקע קצר על החברה...

Daren Labs הם מומחים לפתרון בעיות, המציעים זריזות מיוחדת עם יכולות בינתחומיות. אנו מבצעים מו"פ בהתאמה אישית ומספקים ידע מומחה ללקוחות מסחריים, ממשלתיים ופרטיים. אנחנו גם משתתפים סדרתי SME במספר תוכניות מסגרת אירופאיות ושומרים על נוכחות במשרה מלאה בארה"ב

מתוך הכרה בצרכים ההולכים וגדלים של הקהילה היזמית בישראל, Daren Labs מינפה את הניסיון שלה בעבודה לצד חברות סטארטאפ ומשקיעים כדי ליצור את מרכז היזמות לסטארטאפים, מאיץ מבוסס טכנולוגיה. המרכז מספק מערך של משאבים חיוניים לפרויקטים בשלבים מוקדמים, לרבות מעבדות ייעודיות, הכוונה מדעית וייעוץ מקצועי, שמטרתם לסייע לסטארטאפים להשיג את אבני הדרך שלהם בשיעור ההצלחה הגבוה ביותר.


Daren Labs הוא צומת דרכים שבה נפגשים תעשייה, מדע, אנשים והזדמנויות עסקיות

bottom of page