top of page
Energy and Cleantech

אנרגיה וטכנולוגיות ירוקות

מקורות חדשים לייצור ואחסון אנרגיה וטכנולוגיות בר-קיימא מציבים לעתים קרובות אתגרים משמעותיים הקשורים לחומרים. בין אם בתאי סוללה חדשים, ביו-דלקים, לכידת פחמן או פלסטיק מתכלה, חומרים נמצאים תמיד בליבת הפיתוח ודורשים מומחיות רלוונטית.

במהלך השנים תמכנו בפיתוח של מספר רב של טכנולוגיות נקיות  דרן חדשות, פעמים רבות משלבי פיתוח מוקדמים מאוד.

 

מעבדות שיתפה גם פעולה עם מספר חברות רב לאומיות לבחינת היתכנות מיחזור והשבחה של זרמי פסולת מתעשיות ייצור מגוונות.

צור איתנו קשר כדי ללמוד כיצד נוכל לעזור לך לפתח את המיזם החדש שלך, ולהפוך את העולם שלנו לנקי וטוב יותר.

bottom of page