top of page
Medical Devices

התקנים רפואיים

חומרים ממלאים תפקיד קריטי בהתקנים ובציוד רפואי. פולימרים, דבקים וציפויים בעלי ביצועים גבוהים משמשים לעתים קרובות בצינורות, סטנטים, ורכיבים אופטיים. יישומי דנטלים דורשים עמידות ל-pH  נמוך, תכונות אנטי-בקטריאליות לצד מגבלות פיזיות רבות אחרות כגון קשיות או גמישות, יכולת עיבוד, שקיפות ועוד.

 

במהלך השנים, Daren Labs סייעה לרופאים, מנתחים, לחדשנים ומהנדסים לפתח ולשפר מכשירים רפואיים חדשים, משלב התכנון ועד הפיתוח והייצור.

bottom of page