top of page
Scientist Using Microscope

דעת מומחה

במקרה של מחלוקת או סכסוך משפטי בו מעורבים חומרים אנו מספקים שירותי חוות דעת מומחים המבוססים על ניסיון עשיר, סקירה אקדמית וניתוח המוצרים שנמצאים במרכז המחלוקת.

אנו משתפים את דעתנו במקרים בהם נדרשת בדיקת נאותות לדוגמה, לפני השקעה במיזם חדש או בכל מקרה אחר בו יש צורך להערכת הטכנולוגיה.

להלן מקרים שבהם סיפקנו חוות דעת מומחים:

•    מתן הוכחה לאותנטיות של ממצאים ארכיאולוגיים משנת 100 לפני הספירה (כולל הופעה בבית המשפט).
•    מתן חוות דעת מומחה לרשות החדשנות הישראלית, תוך תמיכה בטכנולוגיה של חברת סטארט-אפ (המימון התקבל)
•    מתן חוות דעת מומחה לבית המשפט הבריטי, כולל הופעה בבית המשפט, המייצגת חברת פארמה שנתבעה בגין הפרת פטנט (התביעה נדחתה).
•    מתן חוות דעת מומחה לגבי איכות חומר הגלם המסופק על ידי ספק שהוביל לשקיות פלסטיק פגומות המיוצרות על ידי הממיר.

bottom of page