top of page
scientific-with-closeup-light-microscope-blurred-laboratory.jpg

אנליזה כימית

אנו משתמשים במגוון כלים אנליטיים מתקדמים במהלך העבודה היומיומית שלנו.

 

בין אם עבור פיתוח מוצר במו"פ קבלני, פרויקטים של פתרון בעיות או בקשות מוגדרות לניתוח חומרים, תמיד נספק את הפרשנות המלאה של התוצאות.

אנו עושים שימוש בכלים אנליטיים הן כימיים והן פיזיים שכוללים:

  • ספקטרוסקופיה תרמית: TGA, DSC

  • ספקטרוסקופיית אור: UV-Vis, FTIR

  • כרומטוגרפיה: כרומטוגרפיה נוזלית בעלת ביצועים גבוהים (HPLC)

  • ויסקומטריה, אובדן על יבש (LoD), ליופיליזציה (ייבוש בהקפאה)

  • מכני: מבחן מתיחה (אינסטרון)

  • חשמלי: בדיקת 4 נקודות של התנגדות יריעה

יש לנו גם גישה ישירה לכלים אנליטיים נוספים כגון מיקרוסקופ אלקטרוני סורק (SEM), ICP, NMR ואחרים.

bottom of page