top of page
analyzing-virus-microbiology-lab-using-microscope-wearing-ppe-suit-glasses.jpg

פתרון בעיות

ייצור מוצרים פיזיים כרוך בעיבוד חומרים. בין אם במעגלים אלקטרוניים, בדים, צינורות רפואיים או צמיגי מכוניות, לעיתים הדברים משתבשים.

במקרים רבים משתמשי הקצה ובעלי המותג אינם מכירים את החומרים והתהליכים השונים הכרוכים בייצור המוצרים שלהם זקוקים לעזרתנו.

זיהוי סיבת המקור של אצווה כושלת, אובדן ביצועים או שינוי הצבע דורש יישום של כלים רב תחומיים.

לאחר הזיהוי אנו ממליצים על פעולות מתקנות ותומכים בלקוחותינו כדי לחזור לעמידה במפרט.

להלן בעיות שעזרנו בפתרונן:

  • רכיבי פלסטיק הראו הדבקה לקויה במהלך ייצור של מכשור רפואי

  • אריזת מזון המייצרת ריח חזק לאחר תהליך האיטום

  • "כתמים שחורים" לא מזוהים שאותרו לאחר ייצור של תחליב קוסמטי

  • פגיעה בביצועי נוזל קירור העובר במערכת חדשה מרובת חומרים

  • שינויי צבע של ציפוי הגנה המשמש לייצור רכיבי אלקטרוניקה

bottom of page