top of page
asian-scientist-working-labexperiment-customerusing-formula-physics-chemistry-calculate-va

 השירותים, גמלון וייצור

יחד עם שירותי המחקר והפיתוח שלנו, אנו מציעים ללקוחותינו גם שירותי גימלון תהליכים וייצור מנות קטנות. היכולות והניסיון שלנו מאפשרים לנו לקחת פרויקטי ייצור של חומרים בסקלה של מספר קילוגרים למנה.

דרן מעבדות הינה יצרן סדרתי של חומרים עבור מספר חברות אשר זקוקות לייצור מיוחד של חומרים ומספקת אותם לאחר בדיקות, בהתאם לדרישת הלקוח.

שירותים כאלה מתאימים עבור:

  •  חברות סטארט-אפ שמגדילות נפחים בשלב היציאה לשוק

  • חברות הזקוקות לכימיקלים מותאמים אישית בכמויות מוגבלות (Specialty Chemicals) באופן סדיר

  •  ייצור של פורמוצליות כימיות עבור חברות ביולוגיה ופארמה

bottom of page