top of page
Traditional Industries

תעשייה מסורתית 

על אף שלא תמיד בחזית הפיתוח, תעשיות מסורתיות רבות שואפות לחדשנות וזקוקות לכוח מו"פ חיצוני לביצוע פרויקטים חדשים. במשך שנים Daren Labs תמכה בהצלחה בתעשיות מסורתיות ביישומים שונים המבוססים על כימיה, תוך שיתוף פעולה הדוק עם צוותי הפיתוח וההנדסה של החברה. דוגמאות לשיתופי פעולה כוללים:

פיתוח ויישום של מעכבי בעירה ומבודדים תרמיים (תעשיית פלסטיקה)

פיתוח וייצור בקנה מידה קטן של דבקים מיוחדים עבור (תעשייה ביטחונית)

פיתוח ציפוי רגיש ל-UV עבור ציוד בדיקה אופטי (תעשיית האלקטרוניקה)

פיתוח פרוטוקול ובדיקת אמינות של נוזלי קירור (תעשיית רכב)

פיתוח פורמולציות דיו חדשות להדפסה על בדים (תעשיית הדפוס והצבע)

bottom of page